Tik pat vai tikpat

Noskaidrosim, kā pareizi jāraksta vārds “tikpat” vai tomēr “tik pat”

Arogance

Noskaidro, kas ir arogance un kā pāreizi lietot šo vārdu.

Nekrologs

Nekrologs, sēru vēsts jeb paziņojums par nāvi. Laika gaitā mainījušies arī nekrologi.

Furnitūra

Uzzini, kas ir furnitūra un, ko ietver mēbeļu furnitūra.

Ekspektācijas

Skaidrojam, kas ir ekspektācijas un kā tās ietekmē mūsu darbību.

Bilance

Skaidrojam, kas ir bilance un, kā to izmantot savā labā.

Apostille

Apostille ir Latvijā izsniegta dokumenta legalizācija iesniegšanai vai pārbaudei ārvalstīs.

Ar labu nakti

Skaidrojam, kā pareizi jānovēl saldi sapņi. Arlabunakti, ar labu nakti vai ar labunakti.

E bibliotēka

Latviešu valodas saglabāšana un stiprināšana ir Latvijas un pašu latviešu interesēs. Pieaugot angļu un krievu valodas spiedienam uz Latvijas informatīvo telpu kļūst aizvien grūtāk saglabāt latvietību. Šobrīd jau daļa bērnu sāk savā starpā sarunāties angliski. Noprotams, ka viņi ikdienā patērē informāciju, galvenokārt, angļu valodā. Tas viņiem šķiet stilīgi un mūsdienīgi. Vairākus simtus tūkstošus tautiešu ir aizsaucis darbs ārzemēs. Viņu bērni nereti latviešu valodā runā ar grūtībām vai nerunā vispār. Šādos apstākļos ir izšķiroši svarīgi nodrošināt un stiprināt latviski pieejamo tekstu, audio un video materiālu izplatību. Materiāliem ir jābūt bez maksas, viegli un ērti pieejamiem visiem, kas to vēlas. Vai mēs gribam, lai arī nākamajās paaudzēs šeit dzīvotu latvieši?

E-bibliotēka ir paredzēta latviešiem visā pasaulē. Informācija tiek regulāri papildināta. 

E BIBLIOTĒKA