LOL ir saīsinājums no angļu valodas frāzes “laughing out loud” un nozīmē skaļi smejos. Tas tiek izmantots, lai pastāstītu citiem, ka rakstītais, redzētais vai dzirdētais liekas uzjautrinošs, smieklīgs vai liek pasmaidīt.

Saīsinājums LOL ir kļuvis populārs līdz ar mobilo sakaru un interneta tehnoloģiju attīstību. Tas visbiežāk tiek izmantots sazinoties ar SMS saziņas aplikācijās, piemēram, Whatsapp, dažādos čatos, forumos, sociālajos tīklos vai epastā.

Līdz ar LOL šajās saziņas platformās lietotāji reizēm izmanto arī saīsinājumu ROFL (angliski – “rolling on the floor laughing” – no smiekliem vāļājos pa zemi), taču LOL ir krietni populārāks. Lai apzīmētu smiešanos var tikt izmantoti arī dažādi simbolu saīsinājumi, piemēram:

  • 🙂 – smaidiņš
  • 😀 – liels smaids

LOL izmantošana ikdienā

Saīsinājums “LOL” saprot lielākā daļa jaunākās paaudzes, taču tā izmantošana ir piemērota neoficiālai, neformālai sarakstei. Oficiālā saziņā ar nepazīstamiem cilvēkiem vai valsts institūcijām šādu saīsinājumu izmantošana ir vērtējama kā neatbilstoša.

Latviešu valodā neformālās sarakstēs saziņas līdzekļos parasti tiek izmantots nevis LOL, bet kols un iekavas “:)”.

E-bibliotēkā varat atrast atbildes arī uz citiem jautājumiem.

E BIBLIOTĒKA
Share This