Latviešu mīklas bērniem

Vēlies īsināt laiku vai asināt prātu? Latviešu tautas mīklas ir ātrākais ceļš abu šo mērķu sasniegšanai. 

Mīklas par pavasari

Mīklas par pavasari

Mini latviešu mīklas par pavasari un norisēm dabā. Mīklas patiks gan lieliem, gan maziem. Asini prātu un pavadi jautri laiku.

Mīklas par dabu

Mīklas par dabu

Mēs esam dabas daļa un vienmēr ar prieku dodamies pastaigās vai vienkārši iedvesmojamies dabā. Vai spēsi atminēt, seno latviešu gudrības?

Mīklas par ziemu

Mīklas par ziemu

Ziema ir īpaša ar sniegu un iespēju visiem vairāk laiku pavadīt kopā. Minam ziemas mīklas un asinam prātu.

Mīklas par putniem

Mīklas par putniem

Putni ir pavasara vēstneši un mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Minam mīklas par putniem paši un kopā ar bērniem.

Par mīklām, to veidošanos un nozīmi

Vai mīklas bērniem ir vajadzīgas arī 21. gs? Senās latviešu tautas mīklas esam mantojuši no iepriekšējām paaudzēm, kas bija čakli mīklu minētāji. Kļūstot lielākiem šai nodarbei atvēlam ļoti mazu uzmanību, taču mīklas bērniem joprojām ir ļoti noderīgas un arī raisa lielu interesi. Tās noder mācību stundās skolās, bērniem un vecākiem, pavadot brīvo laiku kopā un laika īsināšanai jebkurā situācijā.

Mīklas mums atklāj senču asprātību, iztēles bagātību, gudrību un pieredzi. Vairums mīklu ir radītas, skatoties dabā vai sadzīvē novērojot zināmas likumsakarības un ietērpjot tās jaunā veidolā. To apūkošana ļauj mums spriest par konkrētā laika pasaules uztveri, nozīmīgākajiem notikumiem, sadzīvē izmantotiem priekšmetiem, sabiedrībā valdošajiem priekšstatiem. Mīklu minēšana asina prātu, veicina skaistuma izpratni, attīsta domāšanu,  kā arī lieti noder skaidrojot bērniem dažādas norises dabā un pasaulē.

Nav noslēpums, ka latviešiem jau izsenis ir paticis pajokot vai pavilkt vienam otru uz zoba. Tas tiek panākts trāpīgi izceļot kādas parādības vai tēla atsevišķu daļu. Piemērs – Četras kājas iet, divas karājas (atbilde – zirgs un jātnieks). Reizēm mīklās tiek parodētas apkārtējā vidē nozīmīgi personāži. Piemērs – āzis brēc kubulā (atbilde – mācītājs). Tāpat mīklas var ietvert filozofiskas pārdomas un morāles jautājumus. Piemērs – Balts ar melnu mūžam cīnās (atbilde: diena un nakts).

Kopumā varam secināt, ka latviešu tautas mīklās varam atklāt senču novērojumus, praktiskās dzīves gudrības un atzīņas, kas ļauj labāk novērtēt viņu ikdienu. Liela daļa no viņu ikdienas norisēm mums vairs nešķiet aktuāla, jo ir mainījušies sadzīves un saimniekošanas pamatprincipi. Lielākā daļa sabiedrības vairs nav saistīta ar zemkopību un mājlopiem. Tajā pašā laikā joprojām ir daudzas mīklas par dabu, dzīvniekiem, svētkiem, kas ir aktuālas arī mūsdienās.

Pieaugot cilvēku izglītotību un intelektuālajai kapacitātei, nedrīkst aizmirst radošo garu un mākslinieciskās izpausmes. Arī šodien mēs varam izdomāt jaunas mīklas, uzdot tās viens otram un padarīt par savas tautas kultūras mantojumu. Asināsim prātus kopā un domāsim jaunas, lai nākamajām paaudzēm ir iespēja labāk ielūkoties ne tikai mūsu vizuālajās izpausmēs un attēlojumos, bet arī novērtēt mūsu asprātības. Mīklas bērniem palīdzēs attīstīt intelektu, bet to atminēšana nostiprinās pārliecību par saviem spēkiem.