Visiem garšo ogas un daudziem patīk ēst, bet netīk tās tīrīt vai ēst. Iepazīstam apkārtējo dabu, minot mīklas par sēnēm un ogām.

Par ogām

 • Vispirms balts, tad zaļš, pēdīgi sarkans. (oga)
 • Sarkana gotiņa, zīda valdziņš. (oga)
 • Zaļa pļaviņa, sarkanas aitiņas. (ogas)
 • Zaļš kā zāle, balts kā sniegs, sarkans kā asinis. (ķiršu lapa, zieds un oga)
 • Maza maza meitenīte, akmens sirds krūtīs. (ķirsis ar kauliņu)
 • Maza gotiņa, kaula sirsniņa. (ķiršu oga)
 • Čaumalu ēd, kodolu met zemē. (ķiršu oga)
 • Miesu noēd, sirdi aizsviež. (ķiršu oga)
 • Sarkana māsiņa, balta sirsniņa. (avene)
 • Sarkana meitiņa, balta sirsniņa. Meitiņa mīļa, sirsniņa, nē. (avene)
 • Sarkana mutīte, balta mēlīte. (avene)
 • Sarkana muciņa, balta spundīte. (avene)
 • Sarkanas gotiņas, siena valdziņi. (zemenes)
 • Sarkana gotiņa, vara saitīte. (dzērvene)
 • Sarkana gotiņa, sūnās guļ. (dzērvene)
 • Zaļa vistiņa, melna oliņa. (mellenājs un melleņu oga)
 • Melna gotiņa zīda diedziņā piesieta. (mellene)
 • Merls zirgs zaļā grozā piesiets. (mellene)

Mīklas par sēnēm

 • Maza sieviņa, liela galviņa. (sēne)
 • Pats mazs, galva liela. (sēne)
 • Mazs mazs vīriņš, liela cepure. (sēne)
 • Mazi mazi vīriņi rindiņā sastājušies, platcepures galviņā. (sēnes)
 • Ākstiņš mežā uz vienas kājas. (sēne)
 • Puisītis kā pirkstiņš sarkanu cepurīti. (sēne)
 • Laime laime tai mātei, tai meitiņas ātri auga. Piektdien dzima, sestdien auga, svētdien jāja precinieki. (sēnes)
 • Mazs mazs vīriņš vienu kāju, brūna cepure galvā. (baravika)
 • Tieva tieva jumpraviņa sarkanraibu cepurīti. (mušmire)
 • Mazs mazs kundziņš, sarkana cepure galvā. (mušmire)

Atrodi e-bibliotēkā arī citas mīklas bērniem un pieaugušajiem.


Avots: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmija “Mīklas – Izlase”, Izdevniecība: “Zinātne”, Rīga, 1969

E BIBLIOTĒKA
Share This