Jau tradicionāli ziema ir laiks, kad latvieši lielāko dienas daļu pavada iekšpusē. Īsinot laiku, ir radušās daudzas mīklas par ziemu, sniegu, salu, aukstumu, gadalaikiem un citām ar gada aukstāko periodu saistītām norisēm un procesiem dabā.


Ziemas mīklas – siltiem vakariem un rītiem ģimenes lokā

Ziemassvētki palīdz iedegt gaismu gada drūmākajā periodā ikviena cilvēka sirdī. Miniet mīklas par Ziemassvētkiem un ziemas norisēm, lai dienas kļūtu gaišākas un smieklu piepildītas.

 • Plikais pintiķis naktī skraida. (sals)
 • Iet viesis istabā: neiet pie galda, bet lien zem sola. (saltums)
 • Bez roku, bez kāju tiltu taisa. (sals)
 • Vectēvs dara tiltu bez cirvja, bez zāģa. (sals)
 • Sit un kaļ: dzirdams ir, redzams nav. (lausks)
 • Ne sēta, ne plūkta, bet istabā zied. (ledus puķes pie rūtīm)
 • Vasarā neaug pat siltās zemēs, bet, kad ziema, zied pie rūtīm (ledus puķes)
 • Ziemu kalta nagla (lāsteka)
 • Māte mani dzemdēja, es dzemdēju māti. (ledus un ūdens)
 • Rudenī dzimst, pavasarī mirst. (ledus)
 • Kā sauc visplatāko tiltu? (ledus)
 • Balts atnāk, melns aiziet. (sniegs)
 • Nomiris un nosalis, ienes istabā – paliek dzīvs. (sniegs)
 • Gulbji skrien, spalvas put. (sniega mākonis)
 • Mazi balti putniņi, kur skrien, tur metas. (sniegs)
 • Kalējs kala debesīs, plēnes bira Daugavā. (sniegs)
 • Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā.
  Es paklāju villainīti, man iebira sudrabiņš. (sniegs)
 • Tīrais apsedz netīro. (pirmais sniegs)
 • Balts palags apklāj visu zemi. (sniegs)
 • Balts kaķis caur sētu lien. (sniegs)
 • Mazi, balti putniņi pielaižas pilni žogi. Atnāk spožais, apēd visus. (sniegs un saule)
 • Pilna istaba, redzēt nevar. (siltums)
 • Atskrēja putniņš, bezspārnītis, uz tā koka, bezlapīša. (sniegs un zeme ziemā)
  Atnāk māmiņa, bezzobīte, apēd putniņu, bezspārnīti. (sniegs, zeme un saule)

Senie latvieši samērā trāpīgi ir izsekojuši gadalaiku maiņai un gadu mijai un attiecīgi sagatavojuši arī atbilstošas mīklas ar ko asināt prātu. Mīklas par ziemu šajā aspektā ir tikai viens no posmiem. Šeit īpaši jāizceļ jaunā gada sagaidīšana un gads kā cilvēka mūžā garuma mērs.

 • Četri viena tēva bērni, cits no cita ātri bēg. (gadalaiki)
 • Četri brāļi iet pa ceļu, cits citu nepanāk. (četri gadalaiki)
 • Kas tas par gadu, kam viena diena? (Jaungads)
 • Kas paliek vecs, bet atkal nāk no jauna? (gads)
 • Divpadsmit zosis vienu gulbi perē. (gads)
 • Liels liels ozols divpadsmit zariem. (gads)
 • Gāju, gāju – atradu galvu. Iekš tās galvas – divpadsmit galvu. (gads ar 12 mēnešiem)
 • Abi gali balti, viducis zaļš. (gads)

 • Viena māsa noģērbjas, otra apģērbjas. (vasara un ziema)
 • Divas māsas: viena zaļa, otra balta, kad viena nāk, tad otra bēg. (vasara un ziema)
 • Ērkšķis tēvs, mīlīga māte, platace meita, akls dēls. (ziema, vasara, diena, nakts)

Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš. Neaizmirstiet arī ziemā iziet ārā. Nav nepiemēroti laikapstākļi ir tikai nepiemērots apģērbs.


Atrodi e-bibliotēkā arī citas mīklas par dažādiem dzīves aspektiem un norisēm dabā.


*Avots: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmija “Mīklas – Izlase”, Izdevniecība: “Zinātne”, Rīga, 1969

Aicinājums minēt mīklas kopā ar bērniem

Ziemassvētki ir īpašs laiks, ko pavadām kopā ar ģimenēm vai tuvākajiem cilvēkiem. Tā vietā, lai minētu mīklas par ziemas saulgriežiem, latvieši ir radījuši ļoti daudzus ticējumus par šo tēmu. Ziemassvētku ticējumi pievēršas jautājumiem par veselību, naudu, laimi, attiecībām u.c. tēmām, kas bijušas svarīgas visos laikos un visās paaudzēs. Katrs no mums vēlas būt laimīgs un šie iemesla dēļ mēģina atrast dzīvē pareizo ceļu. Vieni izvēlas sekot zīmēm dabā un laika apstākļos, citi dod priekšroku dzīvnieku uzvedības novērošanai (melns kaķis pārskrien pār ceļu) vai balstās savā pieredzē. Visiem šiem veidiem ir viena kopīga iezīme – tiekšanās iegūt priekšrocības nākotnes prognozēšanā, lai  mazinātu zaudējumus un palielinātu ieguvumus.

Mīklas par ziemu, visticamāk, nepalīdzēs atrast mūža mīlestību vai lielo laimestu, taču ļaus ģimenes vai draugu lokā jautri un sirsnīgi pavadīt laiku. Bērniem pieaugot šādi brīži, kad visa ģimene ziemīgā vakarā kopīgi min mīklas var šķist kā labākie brīži visā bērnībā. Ir vērts pacensties un nodot mīklu minēšanas tradīciju jaunajā latviešu paaudzē.

E BIBLIOTĒKA
Share This