Vēl joprojām

Viens no vārdiem, kas latviešu valodā rada visvairāk neskaidrību ir “vēl joprojām” vai tomēr “vēljoprojām”. Skaidrojam, kā ir jāraksta pareizi

URL

Noskaidro, kas ir URL, no kā tā sastāv. 100%, ka šodien to esi redzējis vairākas reizes.

SEO

SEO ir mājas lapas pielāgošana interneta meklētāju vajadzībām (Latvijā – Google vajadzībām) ar mērķi…

Konspekts

Konspekts ir svarīgākais teksta izklāsts īsumā, bet tas vēl nav viss. Vēl ir jāprot pareizi veidot konspektu.

Poliglots

Skaidrojam, ko nozīmē poliglots un vai mēs visi latvieši neesam pieskaitāmi pie poliglotiem? Vai pietiek zināt divas valodas vai vajag vairāk?

Snobisms

Snobisms ir atvasināts no īpašības vārda “snobisks”. Cilvēki, kas uzsver savu pārākumu par citiem tiek saukti par snobiem.

Advancēts

Vārds “advancēts” ir pārņemts no angļu valodas, taču tam ir pilnībā atbilstoši un visiem pierasti vārdi latviešu valodā.

Raritāte

Kāds ir skaidrojums vārdam “raritāte”? Latviešu valodā ir savi vārdi, kas nozīmē to pašu un ir daudz vienkāršāki.

Panaceja

Sarunvalodā bieži dzirdam lietojam vārdu “panaceja”. Nereti šis vārds tiek lietots nepareizi, jo runātājs nesaprot tā izcelsmi un īsto nozīmi.

Rezumē

Rezumēt var savu sacīto, apkopojot izteiktās domas dažos vārdos, taču vārdam “rezumē” ir arī cita retāk lietota nozīme, kas ir sevišķi populāra ārzemēs.

E bibliotēka

Latviešu valodas saglabāšana un stiprināšana ir Latvijas un pašu latviešu interesēs. Pieaugot angļu un krievu valodas spiedienam uz Latvijas informatīvo telpu kļūst aizvien grūtāk saglabāt latvietību. Šobrīd jau daļa bērnu sāk savā starpā sarunāties angliski. Noprotams, ka viņi ikdienā patērē informāciju, galvenokārt, angļu valodā. Tas viņiem šķiet stilīgi un mūsdienīgi. Vairākus simtus tūkstošus tautiešu ir aizsaucis darbs ārzemēs. Viņu bērni nereti latviešu valodā runā ar grūtībām vai nerunā vispār. Šādos apstākļos ir izšķiroši svarīgi nodrošināt un stiprināt latviski pieejamo tekstu, audio un video materiālu izplatību. Materiāliem ir jābūt bez maksas, viegli un ērti pieejamiem visiem, kas to vēlas. Vai mēs gribam, lai arī nākamajās paaudzēs šeit dzīvotu latvieši?

E-bibliotēka ir paredzēta latviešiem visā pasaulē. Informācija tiek regulāri papildināta.