Snobisms

Snobisms ir atvasināts no īpašības vārda “snobisks”. Cilvēki, kas uzsver savu pārākumu par citiem tiek saukti par snobiem.

Advancēts

Vārds “advancēts” ir pārņemts no angļu valodas, taču tam ir pilnībā atbilstoši un visiem pierasti vārdi latviešu valodā.

Raritāte

Kāds ir skaidrojums vārdam “raritāte”? Latviešu valodā ir savi vārdi, kas nozīmē to pašu un ir daudz vienkāršāki.

Panaceja

Sarunvalodā bieži dzirdam lietojam vārdu “panaceja”. Nereti šis vārds tiek lietots nepareizi, jo runātājs nesaprot tā izcelsmi un īsto nozīmi.

Rezumē

Rezumēt var savu sacīto, apkopojot izteiktās domas dažos vārdos, taču vārdam “rezumē” ir arī cita retāk lietota nozīme, kas ir sevišķi populāra ārzemēs.

Kasjaks

Skaidrojam, ko nozīmē kasjaks. Kas tas ir un kādās situācijās tiek lietots.

Ko nozīmē LOL

Ko nozīmē LOL

LOL tiek plaši izmantots sociālajos tīklos, forumos un čatos, bet ko tas īsti nozīmē un, kad jālieto? Noskaidrosim kopā.

ZIP kods

ZIP kods

Latvijā ZIP kods ir piešķirts katrai adresei, kas reģistrēta adrešu reģistrā. Arī mūsu valstij ir savs – Latvijas ZIP kods.

Kā aprēķināt procentus?

Kā aprēķināt procentus?

Noskaidro, kā aprēķināt procentus un turpmāk rēķini tos galvā vai uz kalkulatora dažu sekunžu laikā.

E bibliotēka

Latviešu valodas saglabāšana un stiprināšana ir Latvijas un pašu latviešu interesēs. Pieaugot angļu un krievu valodas spiedienam uz Latvijas informatīvo telpu kļūst aizvien grūtāk saglabāt latvietību. Šobrīd jau daļa bērnu sāk savā starpā sarunāties angliski. Noprotams, ka viņi ikdienā patērē informāciju, galvenokārt, angļu valodā. Tas viņiem šķiet stilīgi un mūsdienīgi. Vairākus simtus tūkstošus tautiešu ir aizsaucis darbs ārzemēs. Viņu bērni nereti latviešu valodā runā ar grūtībām vai nerunā vispār. Šādos apstākļos ir izšķiroši svarīgi nodrošināt un stiprināt latviski pieejamo tekstu, audio un video materiālu izplatību. Materiāliem ir jābūt bez maksas, viegli un ērti pieejamiem visiem, kas to vēlas. Vai mēs gribam, lai arī nākamajās paaudzēs šeit dzīvotu latvieši?

E-bibliotēka ir paredzēta latviešiem visā pasaulē. Informācija tiek regulāri papildināta. 

E BIBLIOTĒKA