Kas ir ZIP kods?

Zip kods (angliski “zip code”) latviešu valodā ir pazīstams kā pasta kods jeb pasta indekss. Tas ir burtu un ciparu salikums, kas piešķirts katrai adresei. Pasta indeksi tiek izmantoti, lai nogādātu pasta sūtījumus, t.sk. sīkpakas, bandroles, vēstules un lielāka apjoma sūtījumus adresātam.Šobrīd zip kodi tiek izmantoti lielākajā daļā pasaules valstu, t.sk. Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Latvijas zip kods

Latvijas pasta indekss sastāv no diviem burtiem (Latvijas koda) – LV. Papildus tam konkrētai adresei ir jāpievieno defise (“-“) un četru ciparu skaitlis, kur pirmie divi cipari atbilst administratīvā rajona kodam, bet atlikušie divi atbildīgās pasta nodaļas numuram.

  • Piemērs – Raiņa bulvāris 19, Rīga (Latvijas universitātes administratīvā ēka)
  • Zip kods:  LV-1050, kur 10 atbilst Rīgai, bet 50 tuvākajai pasta nodaļai.

Neviens no mums no galvas nezinās visu adrešu pasta indeksus, taču ir lietderīgi zināt vismaz savas mājas zip kodu. Atrast pārējos indeksus var internetā.

Kā pārbaudīt pasta indeksu?

ZIP kodus Latvijā var atrast Latvijas Pasta mājaslapā – https://pasts.lv/lv/kategorija/pasta_indeksa_meklesana/ Lai atrastu indeksu ir nepieciešams zināt sūtījuma saņēmēja adresi – Pilsētu vai novadu un pagastu, mājas nosaukumu, ielu, dzīvokļa numuru. Latvijas Pasts papildus katrai adresei ir izveidojis adreses ID, kuras norādīšana uz sūtījumiem nav obligāta.

Ko darīt, ja adrese netiek atrasta?

Situācijās, kad dzīvesvietas adrese vai sūtījuma saņemšanas adresei netiek uzrādīts pasta indekss ir jāpārbauda vai īpašums ir reģistrēts Valsts adrešu reģistrā. To var izdarīt Kadastra mājaslapā – kadastrs.lv. Ja ēka nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, īpašniekam ir jāvēršas pašvaldībā ar lūgumu piešķirt adresi. Adreses piešķiršanas kārtību nosaka attiecīgie Ministru kabineta “Adresācijas noteikumi“.

Ja pasta sūtījumu vēlaties nosūtīt cilvēkam, kam nav pasta kastīte, varat izmantot privāto uzņēmumu – Omniva, DPD pakomātus vai Latvijas Pasta stacijas. Šādās situācijās ir nepieciešamas zināt sūtījuma saņēmējam tuvāko (ērtāko) pakomāta atrašanās vietu un kontaktinformāciju (telefona numurs vai e-pasts).

Secinājumi

Kopumā varam secināt, ka ZIP kods ir nepieciešams, lai nogādātu sūtījumu uz konkrētu adresi Latvijā un vairumā citu pasaules valstu. Latvijas ZIP (“zip code Latvia”) ir “LV-“. Papildus ir jāpievieno četru ciparu skaitlis, kur pirmie divi cipari atbilst administratīvajai teritorijai, bet pēdējie divi attiecīgajai pasta nodaļai.

E BIBLIOTĒKA
Share This