Kas ir apostille?

Apostille jeb dokumenta legalizācija ar notāra apstiprinājumu. Vārds pārņemts no franču valodas “apostille” (latv.- maznozīmīga piezīme) vai atvasināts no latīņu valodas “post” (latv.-pēc) + “illa” (latv.-šiem) + “verba” (latv.-vārdiem).

Savā būtībā apostille ir notāra izsniegts apstiprinājums, ka dokumentā norādītā informācija uzskatāma par patiesu. Zvērināts notārs var apstiprināt tikai Latvijā izdotus dokumentus (parakstu un zīmogu uz dokumenta) un neveic to tulkošanu. Ja jums ir vajadzīga dokumenta tulkošana, jāmeklē tulkošanas birojs.

Kur ir vajadzīga apostille?

Ārvalstu institūcijas, uzņēmumi vai izglītības iestādes var prasīt jums uzrādīt notariāli apstiprinātus dokumentus, kas apliecināti ar apostille. Dokumentu piemēri – dzimšanas apliecība, izglītības dokuments, sertifikāts, dažādi apliecinājumi, laulības apliecība, mantojuma apliecība, izziņa par nesodāmību, miršanas apliecība u.c.

Juridiskām personām var būt vajadzīga apostille, lai apliecinātu to reģistrācijas dokumentus, uzņēmuma kapitāldaļu sadalījumu un citu būtisku valsts reģistru izsniegtu informāciju.

2024. gada 1. janvārī Hāgas konvencijai Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu, kas atceļ nepieciešamību vienu un to pašu dokumentu legalizēt vairākas reizes ir pievienojušās 126 valstis, t.sk. visas ES, Ziemeļamerikas un NVS valstis.

Situācijās, kad plānojat apliecināto dokumentu iesniegt kādā valstī, kas nav pievienojusies Hāgas konvencijai, to vispirms ir jāapstiprina Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai pieprasītājvalstī esošajā Latvijas pārstāvniecībā/konsulātā un tad vēl attiecīgās valsts Ārlietu ministrijā.

Kā notiek dokumenta legalizācija?

Dodieties pie jebkura zvērināta notāra  (iepriekš piesakot vizīti). Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte). Notārs pārbaudīs Paraksta paraugu datubāzē parakstu un zīmoga atbilstību un izsniegs apliecinājumu.

Noteiktās situācijās pieteikties apostille saņemšanai var arī caur internetu (ar e-parakstu). Alternatīva iespēja ir uzticēt apsostille saņemšanu tulkošanas birojam, kas ikdienā nodarbojas ar šādām lietām.

Latvijā dokumentu legalizācija ar apostille tiek veikta tikai elektroniskā formā. Pēc tam, kad dokuments ir apliecināts pie notāra, ikviens to var pārbaudīt Latvijas zvērināto notāru datu bāzē. Lai to izdarītu ir jāzina apostille numurs vai jāielādē apliecinātais dokuments .asic formātā (skat. saiti uz datu bāzi zemāk).

Raksta publicēšanas brīdī notariāla apliecinājuma sagatavošana izmaksā 25,34 EUR.

Noderīga informācija

E BIBLIOTĒKA
Share This