Kā lietot

E-biblioteka.lv ir paredzēta Latvijas iedzīvotājiem, kas vēlas visu informāciju iegūt vienā vietā. Vietnes lietošanai nav nepieciešama reģistrācija . Visi resursi un sagatavotā informācija šobrīd ir brīvi pieejama nekomerciālai lietošanai bez papildus maksas.

Katrs no lietotājiem var kļūt par e-biblioteka.lv satura veidotāju, taču jārēķinās, ka informācija tiek publicēta pēc tās atbilstības izvērtēšanas. Ja vēlies iesniegt savu grāmatu, stāstu, dzejoli,  audio, vai video darbu publicēšanai portālā, sazinies ar mums. Atbildi sniegsim iespējami īsā laika periodā.

 

Share This