Elektroniskais pasts ir vecākais un viens no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem saziņas līdzekļiem. Līdzīgi kā jebkurš jaunvārds arī šis var radīt virkni neskaidrību. Kā jāraksta pareizi? E-pasts, epasts, varbūt ē-pasts?
Daļai interneta lietotāju neinteresē ne pieturzīmes, ne vārdu pareizrakstība. Izmantojot dažādas mobilās saziņas aplikācijas svarīgāk šķiet nosūtīt jebkādu ziņu, taču vismaz lietišķā sarakstē to nevajadzētu darīt.

Kā ir pareizi epasts vai e-pasts?

Lai izdomātu pareizo variantu mums ir jāatceras, ka “e pasts” ir saīsinājums no “elektroniskais pasts”. 

Ievērojot latviešu valodas pareizrakstības principus, vārds “elektroniskais” var tikt saīsināts uz burtu “e”. Savukārt savienojot šo burtu ar kādu citu vārdu ir jālieto defise “-“. (Piemēri: “e-veselība”, “e-bibliotēka”, “e-vēlēšanas”, “e-adrese”, “e-klase”.)

Rezultātā nonākam pie secinājuma, ka elektroniskais pasts pareizi ir jāsaīsina uz e-pasts.

Nākamreiz, kad sūtīsiet e-pastu vai e-pasta vēstuli, atcerieties par pareizrakstību. Kurš cits mūsu valodu kops, ja ne paši?

Vai e-pasts ir jāraksta ar lielo vai mazo burtu?

Elektroniskais pasts nav īpašvārds, līdz ar to šeit spēkā parastās likumsakarības. Ja lietojat terminu e-pasts teikuma vidū, rakstiet ar mazo e, bet teikuma sākumā jāsāk ar “E”.

E BIBLIOTĒKA
Share This