Vārds “fikcija” ir ģermānisms, kas latviešu valodā aizgūts no vācu valodas vārda “Fikzion” un ir ļoti līdzīgs angļu valodas vārdam “fiction”. Visos gadījumos tas nozīmē vienu un to pašu – mānīgs jeb nepatiess izdomājums, apgalvojums vai stāstījums kas tiek pasniegts kā īstenība. Angļu un vācu valodā šādi arī dēvē daiļliteratūras žanru, kur autors ļaujas brīvam fantāzijas lidojumam – fantāzijas žanrs.

Skaidrības labad latviešu valodā mēs fikciju varam aizstāt ar vārdu izdomājums.

E BIBLIOTĒKA
Share This