Kas ir konspekts?

Konspekts ir īss svarīgākā teksta vai satura izklāsts. Sinonīmi – kopsavilkums, rezumējums, izvilkums, īss atstāstījums, pārskats. Tā būtība ir apkopot, izcelt un konkretizēt svarīgāko informāciju.

Latviešu valodā vārds tiek lietots, galvenokārt, saistībā ar mācību materiāliem un to īsu kopsavilkumu veidošanu – vidusskolās, augstskolās, retāk pamatskolā. Konspekti ļauj apgūt mācībās būtiskākās atziņas un informāciju iespējami īsākā laika ietvarā. Sarunvalodā tas reizēm tiek lietots kā sinonīms galvenajām domām, idejām.

Piemēri:

 • Lekciju materiālu konspekts; 
 • Viņa konspekti palīdzēja man nokārtot visus eksāmenus. 

Konspekta paraugs

Vidusskolēniem mācību materiālu konspekti visbiežāk tiek prasīti literatūras stundās, savukārt, uzsākot studijas augstskolās, tie tiek veidoti lielākajā daļā lekciju. Konspekts ir jāveido pēc šāda parauga:

 1. Autors
 2. Darba nosaukums
 3. Stāsta galvenie varoņi
 4. Sižets, tā attīstība, noslēgums
  VAI
 5. Galvenās idejas + to pamatojums + galvenie autori
 6. Ideju attiecība pret citām apgūtajām tēmām vai zinātnes disciplīnas kontekstā

Bērniem un pusaudžiem, kas apgūst zinības pamatskolā vai vidusskolā, visticamāk, varētu tikt prasīts veidot konspektu par šādām tēmām:

 • Jāzeps un viņa brāļi
 • Lāčplēsis
 • Dvēseļu putenis
 • Pazudušais dēls
 • Indrāni
 • Fausts
 • Romeo un Džuljeta
 • Straumēni
 • Pērļu zvejnieks
 • Saplēstā krūze
Share This