Putni ir mums apkārt un par pazīstamākajiem latviešiem ir radītas daudzas mīklas. Nav nekāds pārsteigums, ka, meklējot mīklas par putniem, vairāk atrodam par mājputniem.

 • Kas divreiz piedzimst? (cālis)
 • Balti karā aiziet, visvisādi atnāk. (cālis)
 • Kungs sēž pilī bez logiem, bez durvīm. (cālis olā)
 • Maza maza gaspažīņa simts lakatiņu. (vista)
 • Ielāps uz ielāpa, ne adatas dūriena. (vistas spalvas)
 • Maza maza siveiņa, simts svārku mugurā. Tikko vējš papūš – mugura plika. (vista)
 • Gaspaža sēž uz baltiem kalniem, gaida dzīvas dvēselītes. (vista perē)
 • Mazs mazs vīriņš. Kaula deguntiņš. (gailis)
 • Kaula deguns, gaļas bārda. (gailis)
 • Sarkans rotāts kronis galvā, simtu lupatu mugurā. (gailis)
 • Vīrs kliedz, vīrs brēc, zāģis uz muguras. (gailis)
 • Vīrs brēc, vīrs sauc, cirvis galvā. (gailis)
 • Kas dzied bez notīm? (gailis)
 • Pieši ir – jātnieks nav. Laiku rāda – pulkstenis nav. (gailis)
 • Atskrēja gaisa lidinātājs, aiznesa gaismas saucēju. (vanags aiznes gaili)
 • Priekšā cirvis, pakaļā lāpsta, vidū kamols. (pīle)
 • Balta baznīca uz diviem sarkaniem stabiem: tornis līks, zvans pļerkš. (zoss)
 • Platkāje iet pa ceļu. Ķēniņa gulta mugurā. (zoss)
 • Spalvains kubuls ūdenī. (zoss, kas peld)
 • Pa dienu guļ, naktī peles ķer. (pūce)
 • Bez cirvja, bez baļķa uztaisa māju. (putna ligzda)
 • Ko nevar pār jumtu pārsviest? (putna spalva)
 • Mazs, mazs zirdziņš tālu aiz jūras bijis, ne pār jūru peldējis, ne pa zemi gājis. (bezdelīga)
 • Maza maza sieviņa franciski runā: žag-fut, žag-fut. (bezdelīga)
 • Augsti ceļas, ātri krīt. (cīrulis)
 • Balts kuģis pa ezeru peld. (gulbis)
 • Mazs vīrs, raibi svārki mugurā. (dzenis)
 • Dzird cērtam, nedzird krītam. (dzenis kaļ koku)
 • Sieva iet pa lauku, pelēks lakats apkārts. (vārna)
 • Pelēka māmiņa staigā pa tīrumu, melns lakats galvā. (vārna)
 • Kāda pērta, tāda nepērta. (vārna)
 • Kvēpu kulīte ar kaula kasekli. (krauklis)
 • Viens gals kā īlens, otrs gals kā šķipele. Vidus kā kamols, danco kā jumprava. (žagata)
 • Kas brēc prieķs lietus? (vālodze)
 • Balta krūze, melna osa. (stārķis)
 • Balta istabiņa stāv uz diviem sarkaniem stabiem. (stārķis)
 • Katliņš vārās purva malā. (rubenis rubina)
 • Garām kājām mērnieks, sarkanu cigāru. (stārķis)

Atrodi e-bibliotēkā arī citas mīklas bērniem un pieaugušajiem.


Avots: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmija “Mīklas – Izlase”, Izdevniecība: “Zinātne”, Rīga, 1969

E BIBLIOTĒKA
Share This