Nekrologs ir raksts jeb paziņojums par cilvēka nāvi (sēru vēsts). Tas var būt papildināts ar nelielu dzīves gājuma aprakstu, līdzjūtības pantiņu, kā arī paziņojumu par gaidāmajām bērēm.

Termins cēlies no grieķu valodas – (grieķu: nekros — ‘mirušais, līķis’, grieķu: logos — ‘vārds’). Pētījumi liecina, ka paziņojumi par ievērojamu cilvēka nāvi tikuši publicēti jau Romas impērijas laikos, t.i. pirms vairāk kā 2000 gadiem.

Tradicionāli nekrologi Latvijā ir tikuši publicēti vietējos, reģionālos vai valsts līmeņa laikrakstos. Līdz ar interneta portālu un sociālo tīklu popularitātes pieaugumu paziņojumi par cilvēka nāvi aizvien biežāk tiek publicēti arī portālos un sociālajos tīklos (FB, IG u.c.).

Vēstures pētniekiem nekrologi sniedz būtisku informāciju par cilvēka dzīvi. Kalpo kā apstiprinājums miršanas datumam un ļauj iegūt papildus datus par dzīves norisi.

Paziņojums par nāvi var būt publicēts arī oficiālajā Latvijas laikrakstā “Latvijas vēstnesis”. Šeit publicētie paziņojumi rosina pieteikties mantiniekus. Tāpat laikrakstā tiek publicēti paziņojumi ar aicinājumu atsaukties personas par kuru atrašanās vietu ilgstoši nav nekas zināms, ar mērķi noskaidrot, vai viņus atzīt par dzīviem vai mirušiem.

Nekrologu piemēri

Visbiežāk nekrologus varam lasīt vietējā presē, kur tiek publicēti paziņojumi par skolotāja, pašvaldības darbinieka vai kāda cita sabiedriski aktīva cilvēka nāvi. Ziņa tiek papildināta ar nelielu pārskatu par aizgājēja profesionālo dzīvi, ģimenes stāvokli, bērniem, mazbērniem un hobijiem. Atsevišķos gadījumos tiek pievienotas arī ziņas par mirušā cilvēka sasniegumiem, apbalvojumiem un citu informāciju, kas publicētājam šķiet svarīga.

  • Piemērs garam nekrologam par Jāni Stradiņu aplūkojams šeit.
  • Piemērs nekrologam par cilvēku, kas tiek uzskatīts par bezvēsts pazudušu redzams šeit.

Lielajām ziņu aģentūrām un ziņu portāliem jau iepriekš ir sagatavoti nekrologi par slaveniem, sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Reizēm paziņojumi par slavena cilvēka nāvi tiek publicēti priekšlaicīgi un rada nelielu skandālu.

Ko darīt pēc nekrologa izlasīšanas?

Nekrologa izlasīšana var likt aizdomāties par visa esošā nepastāvīgumu. Sēru vēsts neuzliek par pienākumu apmeklēt bēres, ja neesat bijuši tuvās attiecībās vai vismaz pazīstami ar aizgājēju. Gluži pretēji jūsu ierašanās apbedīšanas pasākumā var pat radīt pārpratumus.

Situācijās, kad aizgājēja tuviniekiem nav materiālo līdzekļu mirušā apbedīšanai, bēru mielastam vai kapavietas labiekārtošanai, varat sniegt savu finansiālo atbalstu. Kapakmeņu un kapu apmaļu uzstādīšanu visbiežāk veic apbedīšanas firmas vai specializētie kapu pieminekļu uzņēmumi (granite.lv). Pirms ķerties pie darba, obligāti konsultējieties ar mirušā tuviniekiem. Tieši viņiem pieder galavārds par kapavietas labiekārtošanu, t.sk. kapakmens uzstādīšanu. Vairumā gadījumu piemineklis tiek uzstādīts aptuveni gadu pēc bērēm, taču reizēm tas notiek arī ātrāk.

E BIBLIOTĒKA
Share This