Gaišas un priecīgas Lieldienas visiem. Lieldienu pantiņi svētku novēlējumiem

Skatījos, klausījos,
Kas tik skaļi gavilē.
Lieldieniņa šurpu brauca,
Olas veda vezumā.


Lielāsdienas rītausmā,
Avotā mazgājos,
Lai dzīvoju kā saulīte
Tīru, baltu dvēselīti.


Kalna galā puķes zied,
Meitas šūpojas un dzied.
Daba mostas, sirdī prieks,
Lielo dienu pavadot.


Augstu šūpoties,
Tālu lūkoties,
Olu grozā ievelties
Un no sirds tās pieēsties


Lieldienās, lai saule silda,
Olas tavu punci pilda,
Kad no šūpošanās miers
Drīz būs klāt jau Jāņu siers.


Pavasaris ieradies,
Zaķim olas atvedis.
Darba garausim nu daudz,
Lielam, mazam svinēt ļauts.


lieldienas - zaķis

Apsveikums Lieldienās


Visu gadu gaidījām
Lielo dienu atnākam;
Lielais zaķis nu ir klāt
Ar visiem cālēniem.


Kas tur pūta, kas tur brēca
Aiz kalniņa tīrumā?
Zaķis pūta, zaķis brēca
Lieldien` olas nēsājot.


Sārta, daiļa saule lēca
Lielās dienas rītiņā.
Sārtas daiļas meitas nāca,
No avota lejiņā.


Lieldienās zaķis nāca
Raibi svārki mugurā.
Raibi svārki mugurā,
Raibas olas azotē.


Adat bērni, ko adati,
Zaķim zeķes neadat.
Zaķim kājas sakarsuās.
Olu grozus nēsājot.


Lieldienu rītā jāceļas agri,
Dzirdēt tad varot,
Kā dieviņš sauc.
Lieldienu rītā neguļat draugi,
Lieldienu rītā gavilē sirds.


Tā atnāca Lielā diena
Ar siltiem pīrāgiem.
Ar siltiem pīrāgiem,
Ar raibām oliņām.


Zaķītis aiziet ciku – caku
Svilpodams pa meža taku!
Tas groziņā nes lielu prieku,
Izdalīdams to kā nieku.
Priecīgas Lieldienas!


Auksti vēji norimuši,
Mākonīši izgaisuši;
Veras plaša debestiņa,
Atnāk gaiša Lieldieniņa.


Priecīgas Lieldienas, sagaidīt.
Godam tās svinēt un pavadīt.

Share This