Lojalitāte ir godprātīga, uzticīga un cieņpilna izturēšanās pret konkrētu cilvēku, cilvēku grupu (ģimene, dzimta u.c.), uzņēmumu, organizāciju, zīmolu, valsti, ideoloģiju, valdnieku vai tautu.

Lojalitāte vienmēr pastāv kā nošķīrums starp savējo un svešo. Ikvienam no mums vienlaikus var būt vairākas, dažādu līmeņu uzticēšanās jeb lojalitātes un konfliktējošās situācijās nākas izsvērt, kurai dot priekšroku.

Ikdieniškās situācijās par lojalitāti praktiski vienmēr runā situācijās, kad notiek izšķiršanās un lojalitāte tiek apšaubīta, pievilta vai gluži pretēji atkārtoti apstiprināta.

Raugoties evolūcijas perspektīvā, lojalitāte veicina grupas izdzīvošanu un vairumā gadījumu darbojas kā neapzināta stratēģija.

Lojalitātes nozīme biznesā

Uzņēmumiem, kas vēlas gūt panākumus lojalitāte ir ļoti nozīmīgs koncepts. Šeit varam izšķirt četru veidu lojalitātes:

  • Klientu lojalitāte  izriet no iepriekš saņemto preču un pakalpojumu kvalitātes, uzņēmuma komunikācijas stratēģijas un preču cenas. Uzņēmumiem, kas vēlas uzturēt klientu lojalitāti ir jāstrādā pie ilgtermiņa attiecību veidošanas un savas reputācijas uzturēšanas.
  • Darbinieku lojalitāte nodrošina, ka uzņēmumam ir stipra un saliedēta komanda, kas vēlas un spēj sasniegt izvirzītos mērķus. Lojāli darbinieki ir gatavi ieguldīt papildus pūles un nemaina darbavietu pie pirmās iespējas. Lai uzturētu dabinieku lojalitāti uzņēmumi maksā atbilstošu atalgojumu, nodrošina dažādus bonusus, t.sk. veselības apdrošināšanu, kā arī organizē pasākumus. Pēdējos gados populāri kļūst dažādi korporatīvie pasākumi, kuru galvenais uzsvars ir komandas saliedēšana neformālā gaisotnē. Šim mērķim vairumā gadījumu tiek piesaistītas pasākumu aģentūras (skat. smartstream.lv), kas ikdienā veic dažādu pasākumu organizēšanu.
  • Partneru un piegādātāju lojalitāte izriet no savstarpējās uzticēšanās, cenu politikas un līdzšinējām attiecībām. Uzņēmumi, kas netur doto vārdu un krāpj partnerus un piegādātājus vairumā gadījumu nespēj ilgstoši pastāvēt.
  • Zīmola lojalitāte. Uzņēmumam var būt viens vai vairāki zīmoli. To atpazīstamības nodrošināšana un uzticēšanās saglabāšana ir kritiski svarīga uzņēmuma pastāvēšanai ilgtermiņā.  Stiprs zīmols nodrošina pozitīvu publisko uztveri, notur vecos klientus, palīdz piesaistīt jaunus un ļauj pārdot vairāk. Tā rezultātā uzņēmuma bilance ir pozitīva un rodas iespēja atvēlēt līdzekļus attīstībai.
E BIBLIOTĒKA
Share This